Scroll Top

Medicina dela, prometa in športa

MEDICINA DELA, ŠPORTA IN PROMETA

V MEDICINSKEM CENTRU SANUS STATERA izvajamo preventivne zdravstvene preglede v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS št. 43/2011).

Medicina dela, prometa in športa izvaja zdravstveno varstvo delavcev, voznikov, študentov, športnikov in rekreativcev zaradi:

– varovanja življenja in zdravja ter ohranjanja delovne zmožnosti;
– preprečevanja in zgodnjega odkrivanja poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in posledične invalidnosti ter bolezni in poškodb v zvezi s prometom in športom;
– rehabilitacije obolelih in poškodovanih v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem.

Storitve, ki jih opravlja dispanzer medicine dela, prometa in športa, so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov.

Medicina dela za zaposlene, za voznike motornih vozil, za specialna dela, menedžerski pregledi …

  • za različne gospodarske panoge (šolstvo, zdravstvo, bančništvo, zavarovalništvo, gostinstvo in turizem, kovinska industrija, lesno predelovalna, kemijska…),
  • za sprejem v službo,
  • za podjetja (redni obdobni, usmerjeni pregledi in izredni ciljani),
  • pred zaposlitvijo v tujini,
  • pregledi za bodoče voznike, za poklicne voznike in podaljšanje vozniškega dovoljenja, viličariste, žerjaviste, gradbince, ki upravljajo z dvigali in težko gradbeno mehanizacijo,
  • medicina dela in športa za vse vrste športnih panog, vrhunske portnike, amaterje in rekreativce,
  • živilski in sanitarni pregledi za zaposlene v poklicih za nego telesa, gostinstvu, zdravstvu, šolstvu, socialnih zavodih in domovih starejših ,
  • za posest in nošenje orožja (policisti, lovci, varnostniki …)
  • za gasilce in delavce v delovnih okoljih z nizko koncentracijo kisika.

Pomembno:

Za vse storitve v naši ambulanti se je potrebno predhodno naročiti.

Medicina dela je samoplačniška storitev oziroma je plačnik naročnik pregleda (delodajalec, samozaposleni).

medicina dela

Kaj potrebujete za preventivni zdravstveni pregled Medicina dela?

zdravstveni karton z vsemi izvidi (kartoteko) ali fotokopijo zdravstvenega kartona izbranega osebnega zdravnika (to uredite sami pri osebnem zdravniku),
osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje),
kartico zdravstvenega zavarovanja,
očala ali kontaktne leče, če jih nosite,
izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
biti morate tešči (npr. kave se ne sme zaužiti)*

OPOZORILO*

Če ima oseba (delavec) stalno terapijo – kakršna koli zdravila, ki jih mora po navodilih osebnega zdravnika zjutraj obvezno zaužiti, naj to stori z navadno vodo!
Nikakor naj NE IZPUSTI jutranje terapije!!!

Delo, promet in šport so tri kočljiva področja človekove vsakdanje aktivnosti, pri katerih moramo biti še posebej pozorni in dati prednost preventivi pred kurativo. V ta namen se medicina dela, prometa in športa kot specializirana medicinska panoga osredotoča na ocenjevanje zdravstvenega stanja delavca, voznika in športnika v danih situacijah, na izboljšavo metod prve pomoči ter končno na različne vrste analiz in pregledov, namenjenih specifičnim poklicem.

sanus sport01
sanus sport

Pravi izbor za preventivni zdravniški pregled za delavce in delodajalce je medicinski center Sanus Statera Maribor

Nastavitve zasebnosti
Kadar obiščete spletno mesto, le to lahko shrani določene informacije v vašem brskalniku v obliki piškotkov. Tukaj lahko spremenite nastavitve, katere piškotke želite uporabiti in katerih ne.