Scroll Top

Promocija zdravja

Promocija zdravja

Promocija zdravja na delovnem mestu je veliko več kot le izpolnjevanje zakonskih zahtev glede varnosti in zdravja, saj lahko bistveno izboljša zdravje, kakovost življenja in učinkovitost zaposlenih.

Vlaganje v zdravje, varnost in dobro počutje se hitro povrne!

Izberite našo strokovno pomoč in dosezite svoje delovne in poslovne cilje.

Skupaj z nami lahko oblikujete kakovosten pristop k zdravju na delovnem mestu v vašem podjetju in dvignete raven zdravja ter kakovost življenja zaposlenih.

menedzerski pregled

Delodajalci dejavno pomagajo svojim zaposlenim pri ohranjanju njihovega zdravja in investirajo v delavce z namenom izboljšanja splošnega zdravja, dobrega počutja in višje kakovosti dela.

Bistvenega pomena je, da so delavci vključeni v ta proces, da se upoštevajo njihove pobude in stališča glede izboljšanja organizacije dela in delavcu prijaznega delovnega mesta. 

Vodstvo podpira programe za promocijo zdravja na delovnem mestu z namenom ohranitve kvalitete življenja delavcev in kakovosti njihovega dela.

Interes in dolžnost vodstva je sodelovanje pri uvajanju za zdravje in kvaliteto dela ključnih aktivnosti programa.

Vodstvo zagotavlja sredstva in določa čas za njegovo izvajanje, ustvarja motivacijo pri zaposlenih, jih spodbuja k sodelovanju in deluje kot vzor.

CILJI PROMOCJE ZDRAVJA PRI DELU IN NA DELOVNEM MESTU

Cilji promocije zdravja pri delu in na delovnem mestu so številni, med drugim:

 • ustanovitev skupine (tima) za promocijo zdravja v podjetju z nalogami in s sistematičnim delom na področjih informiranja, edukacije in motivacije zaposlenih za sodelovanje pri krepitvi zdravja,
 • izboljšanja delovnih pogojev in procesov dela, bolezni srca in ožilja, odkrivanje/ evidentiranje škodljivosti, nepravilnih obremenitev in ergonomskih neustreznosti v delovnem okolju in na delovnem mestu,
 • spremljanje negativnih kazalcev zdravja na delovnem mestu ….

Izvajalec medicine dela organizira predavanja in delavnice za zdrav način življenja. Opravlja anketiranja, izdeluje poročila z analizo in interpretacijo statističnih podatkov bolniškega staleža v podjetju (po diagnozah bolezni, po trajanju, po pogostnosti in izgubljenih dnevih) Poročilo pripravi za podjetje in za primerjavo podjetja še za panogo v Sloveniji za obdobje dveh let. Izvajalec medicine dela s svojim timom izdela poročilo z analizo in interpretacijo rezultatov preventivnih zdravstvenih pregledov v preteklem letu. Skupno s čalni tima promocije zdravja na delovnem mestu  preverja in ocenjuje uspešnost posameznih uvedenih ukrepov na delovnem mestu …

Zakonske podlage promocije zdravja na delovne mestu so: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list. RS, 43/2011), ki uvaja nov programski pristop k reševanju problematike zdravja na delovnem mestu ter 72. člen ustave RS o pravici do zdravega življenjskega okolja.

zdravi posel
 • zmanjšana odsotnost z dela,
 • večja motivacija,
 • višja učinkovitost, produktivnost in zadovoljstvo,
 • boljši medsebojni odnosi med delavci in delodajalci,
 • pozitivna podoba podjetja …
 • višja samozavest in samopodoba,
 • boljše fizično (telesno) in psihično (mentalno, emocionalno) zdravje,
 • izboljšano zadovoljstvo in socialna podpora v službi,
 • povečana pripadnost podjetju,
 • izboljšane kakovosti dela in sposobnosti za delo,
 • kakovostnejši medsebojni odnosi
posameznikove koristi
zdravi posel
 • zmanjšane bolezni srca in ožilja,
 • večje življenjske moči in energije,
 • manjša raba alkohola in drugih psiho aktivnih substanc,
 • več mentalne pripravljenosti za delo,
 • zmanjšana raba tobaka (opuščanje kajenja),
 • povečana fizična aktivnost, izogibanje prekomerni teži …

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

"*" indicates required fields

Ime in priimek:*
Označite spodnji okvirček, da vas lahko kontaktiramo:*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Nastavitve zasebnosti
Kadar obiščete spletno mesto, le to lahko shrani določene informacije v vašem brskalniku v obliki piškotkov. Tukaj lahko spremenite nastavitve, katere piškotke želite uporabiti in katerih ne.