Scroll Top

Medicina dela, prometa in športa

Poskrbite za svoje zdravje tako na delovnem mestu kot tudi v svojem prostem času

Medicina dela, prometa in športa je veja medicine, s katero se slej ko prej sreča vsak od nas, pa naj bo to ob nastopu prve službe ali študentskega dela, ob opravljanju vozniškega izpita ali pa kot pomembna preventiva ob športnem udejstvovanju na različnih ravneh.

Tudi na splošno skrb za lastno zdravje pomembno vpliva na kvaliteto naših življenj. Zato je res pomembno, da se redno udeležujemo preventivnih pregledov, ki nam zagotavljajo, da lahko ob pojavu določenih nepravilnosti te še pravočasno odpravimo. Preventivni zdravniški pregledi zajemajo širok nabor pregledov z enim ciljem – zagotavljati kar najbolj kvalitetno življenje vsakega od nas. Za preventivne zdravniške preglede je v odrasli dobi torej odgovorna medicina dela, prometa in športa.

Preventivni zdravniški pregled

Preventivni zdravniški pregled za zaposlene, za voznike motornih vozil, za specialna dela, menedžerski pregledi…

Menedžerski pregled

Utrujenost, izčrpanost, visoke delovne zahteve? Nenehna tekma s časom? Pogoste stresne situacije? Nenehne skrbi, strah, jeza, žalost …?

Promocija zdravja

Promocija zdravja na delovnem mestu je veliko več kot le izpolnjevanje zakonskih zahtev glede varnosti in zdravja, saj lahko bistveno izboljša zdravje…

Prva pomoč

Prva pomoč je neposredna oskrba poškodovanca ali nenadno zbolelega na kraju dogodka, ki jo opravimo s preprostimi pripomočki.

Pregledi športnikov

Pri načrtovanju vadbe je eden pomembnejših podatkov začetno stanje vadečega. Pomembno je predvsem zaradi tega, da vadba ni prezahtevna ali prelahkotna

Fiziologija dela

spirometrijo. test vida na aparatu R302, niktometrijo, perimetrijo, peritest, preiskave sluha s šepetom, ADG preiskave, EKG preiskave, antropometrične meritve…

Vabljeni v naš medicinski center

V medicinskem centru Sanus Statera stremimo k temu, da pomagamo tudi vam. Ker se zavedamo, da delo, šport in promet pomembno vplivajo tako na človekovo telo kot duha, vam nudimo preventivne zdravstvene preglede v skladu z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu (Ur. L. RS št. 43/2011).

Izvajamo vse potrebno za zdravstveno varstvo študentov, delavcev, športnikov, rekreativcev in voznikov zaradi:

 • varovanja zdravja in življenja ter splošnega ohranjanja zmožnosti za delo;
 • zgodnjega odkrivanja ter preprečevanja poklicnih bolezni, bolezni, ki so povezane z delom, preprečevanja morebitnih poškodb pri delu ter s tem povezane invalidnosti, odkrivanja in preprečevanja poškodb ter bolezni, ki so povezane s športom in prometom,
 • rehabilitacije poškodovanih in obolelih, pri čemer sodelujemo z delodajalci, zavodi in različnimi zdravstvenimi službami.

Storitve, ki jih opravlja dispanzer medicine dela, prometa in športa, so samoplačniške oziroma s strani naročnika (delodajalca ali samoplačnikov) plačljive po veljavnem ceniku.

Zakaj je torej medicina dela, prometa in športa tako pomembna? Zlasti zato, ker smo zaradi naštetih področij (delo, šport, promet) vsakodnevno precej obremenjeni, kar posledično privede bodisi do hitrejše obrabe sklepov ali organov bodisi do splošnega slabšanja zdravstvenega stanja posameznika. Da bi pravočasno prepoznali morebitne bolezni, večjo nevarnost poškodb ali pa še pravi čas sanirali kakšna začetna stanja, smo vam na voljo za različne preventivne preglede. Le na takšen način lahko namreč hitro in zanesljivo zaznamo določene nepravilnosti, hkrati pa vam tudi svetujemo, kako ravnati, da se jih kar najhitreje odpravi oziroma zajezi, še preden se morda razširijo in oslabijo večje organske sisteme.

V katerih primerih potrebujete preventivni pregled?

Medicina dela, prometa in športa, ki zagotavlja preventivne preglede, je primerna za vse zaposlene, za voznike motornih vozil, za razna specialna dela, menedžerske preglede … In vse to v različnih panogah (šolstvo, zdravstvo, bančništvo, zavarovalništvo, gostinstvo in turizem, kovinska, lesno predelovalna, kemijska industrija …).

Pregled potrebujete tudi v vseh naslednjih primerih:

 • ob sprejemu v službo,
 • med delom v podjetjih (redni obdobni, usmerjeni pregledi in izredni ciljani),
 • pred zaposlitvijo v tujini,
 • če ste bodoči voznik, poklicni voznik ali potrebujete podaljšanje vozniškega dovoljenja,
 • če ste viličarist, žerjavist ali gradbinec, ki upravlja z dvigali in težko gradbeno mehanizacijo,
 • medicina dela, prometa in športa je na voljo tudi za vse vrste športnih panog, vrhunske športnike, amaterje in rekreativce,
 • ob živilskih in sanitarnih pregledih za zaposlene v poklicih za nego telesa, gostinstvu, zdravstvu, šolstvu, socialnih zavodih in domovih starejših ,
 • za posest in nošenje orožja (policisti, lovci, varnostniki …)
 • za gasilce in delavce v delovnih okoljih z nizko koncentracijo kisika.

Če so preventivni zdravstveni pregledi s področij delo, šport in promet tudi zakonsko predpisani (prosta je le izbira izvajalca), pa so zagotovo manj znani t. i. menedžerski pregledi, ki se jih tudi lahko opravlja v sklopu medicine dela, prometa in športa. Menedžerski pregled se opravi na pobudo posameznika. Gre za zelo temeljit zdravstveni pregled, namenjen preventivi, usmerjeni predvsem na posledice dolgotrajne izpostavljenosti stresu in utrujenosti, ki imata pogosto negativen vpliv na različne organske sisteme.

Po potrebi se poleg osnovnega preventivnega ali menedžerskega pregleda lahko opravi še dodatne specialistične preiskave, ki se jih prilagaja glede na izvide posameznika. Predvsem je tukaj poudarek na še bolj podrobnem pregledu vida, ultrazvoku različnih notranjih organov in sklepov, gastroenterološki specialistični pregled … Skratka, naredimo vse, da podamo kar najbolj natančno oceno posameznikovih sposobnosti in telesnega ravnovesja.

Na tem mestu je treba poudariti, da se je treba za vse storitve v naši ambulanti predhodno naročiti. Medicina dela, prometa in športa je samoplačniška storitev oziroma je plačnik naročnik pregleda (delodajalec, samozaposleni).

Kaj potrebujete za preventivni zdravstveni pregled?

Preventivni zdravstveni pregled zajema natančen in širok pregled trenutnega stanja, nasvete za nadaljnje delo, šport in promet ter posredovanje splošnih smernic za ohranjanje zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.

Ob prihodu na pregled s seboj prinesite:

 • zdravstveni karton z vsemi izvidi (kartoteko) ali fotokopijo zdravstvenega kartona izbranega osebnega zdravnika (to uredite sami pri osebnem zdravniku),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • očala oziroma kontaktne leče, če imate predpisane oziroma jih nosite,
 • izvide vseh morebitnih specialističnih pregledov, ki bi lahko kakor koli vplivali na oceno vaše delovne sposobnosti,
 • biti morate tešči (npr. kave pred pregledom ne smete zaužiti)*

Opozorilo*

Če ima oseba (delavec) stalno terapijo – kakršna koli zdravila, ki jih mora po navodilih osebnega zdravnika zjutraj obvezno zaužiti, naj to zaužije z navadno vodo! Jutranje terapije nikakor ne sme izpustiti!

Preventiva naj ima prednost pred kurativo

Delo, šport in promet so tri kočljiva področja človekove vsakdanje aktivnosti, pri katerih moramo biti še posebej pozorni in dati prednost preventivi pred kurativo. V ta namen se medicina dela, prometa in športa kot specializirana medicinska panoga osredotoča na ocenjevanje zdravstvenega stanja delavca, voznika in športnika v danih situacijah, na izboljšavo metod prve pomoči ter končno na različne vrste analiz in pregledov, namenjenih specifičnim poklicem.

Vabimo vas, da se naročite na pregled, saj vam zagotavljamo, da vam medicina dela, prometa in športa ponuja celosten pregled vašega zdravstvenega stanja. S takšnim pregledom lahko še pravi čas odkrijete ali odpravite poškodbe, ki bi lahko v primeru ne dovolj zgodnjega odkritja pustile posledice na vašem ustaljenem načinu življenja oziroma bi vas začele ovirati. Zato je pomembno, da za pregled izberete ambulanto, ki se vam bo celostno posvetila, hkrati pa tako z načeli kot z opremo sledi sodobni medicini.

Tu smo zato, da poskrbimo za vaše zdravje. Zavedajte se, da je preventivni pregled veliko boljša odločitev kot čakanje, da se pokaže bolezen. Naši strokovnjaki so zavezani k temu, da boste vsak dan preživeli aktivno in kar najbolj kakovostno. Da bo tako ostalo še naprej, pa morate prvi korak narediti sami. Naročite se na pregled, medicina dela, prometa in športa je tu zato, da vam pomaga.

Nastavitve zasebnosti
Kadar obiščete spletno mesto, le to lahko shrani določene informacije v vašem brskalniku v obliki piškotkov. Tukaj lahko spremenite nastavitve, katere piškotke želite uporabiti in katerih ne.