Scroll Top

prim. Bojan Lovše dr.med.univ.

Rodil sem se v Mariboru 12.05.1949 leta, v družini zdravnice Eve Lovše in arhitekta Staneta Lovšeta.

Osnovno šolo, gimnazijo in glasbeno šolo sem zaključil v Mariboru. Po maturi sem odšel na študij medicine v Graz. Diplomiral sem iz celostne medicine leta 1975 na medicinski fakulteti Karla Franzens v Grazu, Avstrija.

Po vrnitvi služenja vojske  v JLA sem se zaposlil v Zdravstvenem domu Maribor, enota  pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Tu sem delal kot splošni zdravnik na terenu, na ruralnem okolju občine Lenart 10 let.

Specialistični izpit iz medicine dela  na UKC IMDPŠ v Ljubljani sem opravil  leta 1983  in od takrat sem kot specialist zdravnik medicine dela, prometa in športa delal pri Lenartu kot vodja prvega dispanzerja za medicino dela, prometa in športa.

Leta 1988 sem zapustil Lenart in se zaposlil kot zdravnik na delovnem mestu direktorja ŽZD  Maribor.

Primariat za delo v zdravstvu so mi podelili v letu 1989. Kot direktor na medicini dela v ŽZ Mariboru in kot splošni zdravnik v železničarski ambulanti na Ptuju sem delal celih 5 let vse do leta 1992.

Od leta 1995 sem začel z delom samostojnega zasebnika z dejavnostjo družinskega zdravnika v ambulanti družinske medicine in  kot zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa v ambulanti medicine dela.

Leta 2006 sem zaključil 4 letni študij   izkustvene družinske psihoterapije  na Inštitutu za družinsko psihoterapijo na Nizozemskem. Od takrat  sem vodil  tudi ambulanto za psihosocialno pomoč.

Kot predavatelj in vodja seminarjev medicine dela v podjetju sem organiziral redno zdravstveno preventivo za podjetja. V tem času, od leta 1989 sem bil tudi reden član Avstrijskega združenja za medicino dela in član Henkel CEE   Academy na Dunaju, Avstrija za področje »stress managementa«.

Od leta 1999 sem stalni sodni izvedenec za medicinsko stroko za področje medicine dela prometa in športa   pri Ministrstvu za  pravosodje RS. Nadalje  sem opravil postdiplomske tečaje  šole Reikija, Shitzu masaže, Taichija, Intuicije v vsakdanjem življenju.

V letih 2005/2006 sem bil mentor študentom medicinske fakultete za področje »umetnost zdravljenja«.

Leta 2007 sem pri Glotti v Ljubljani uspešno opravil tečaj mediacije in retorike  v zdravstvu

V letu 2012 sem dobil diplomo za NLP coaching/svetovanje,(• učinkovita komunikacija,,• timsko delo,• motivacija in samomotivacija,• poznavanje sebe in drugih,• odgovornost do sebe in drugih).

Maja 2013 sem bil kot zunanji sodelavec aktiven v Projektu »vse življenjsko učenje EU – Leonardo da Vinci«.

V tem času sem si pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, pridobil tudi naziv »Promotor za promocijo zdravja pri delu« in certifikat SIWHP.

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in kompetence

  • Zdravnik družinske medicine,
  • Specialist medicine dela prometa in športa za delo v podjetjih in športnih klubih,
  • Družinski psihoterapevt za člane družine v kriznih situacijah,
  • Promotor zdravstvene preventive pri delu,
  • Predavatelj za zdravo in varno delo ter psihosocialna tveganja na delovnem mestu tudi »Stress management«.

Prosti čas in hobiji

Glasba:  6 let glasbene šole za trobento in več kot 20 let igranja trobente in pozavne v družinskem orkestru » Trio Žagica in Dedeki žagajo swing«.

Športno rekreativno sem treniral:  6 let Judo, v študentskem Judo klubu Univesitat Graz, 30 let Igranje odbojke, največ v družinski ekipi »Zdrava šola Lovše« in ekipi Zdravniškega društva Maribor na mednarodnih tekmah zdravnikov »Medigames«. 4 leta kegljanja pri kegljaškem društvu Lokomotiva Jugoslovanskih Železnic. Več kot 6 let športnega streljanje z zračno pištolo pri Strelskem društvu Elektro Maribor. Družinsko rekreativno življenje pa je bilo kolesarjenje, tek na smučeh in igranje namiznega tenisa.

V Mariboru 17.02.2020, prim. Bojan Lovše dr.med.univ.

Nastavitve zasebnosti
Kadar obiščete spletno mesto, le to lahko shrani določene informacije v vašem brskalniku v obliki piškotkov. Tukaj lahko spremenite nastavitve, katere piškotke želite uporabiti in katerih ne.